PATIMILE Lui ISUS CRISTOS (Partea 10)

 PATIMILE Lui ISUS CRISTOS (Partea 10)

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…

46.CA SA-SI ADUNE OILE DIN TOATA LUMEA [Caiafa] „Dar lucrul acesta nu l-a zis de la el,ci, pentru că era mare preot în anul acela,a profeţit că Isus avea să moară pentru naţiune.Şi nu numai pentru naţiunea aceasta ,ci şi ca să adune într-un singur trup pe copii lui Dumnezeu risipiţi”(Ioan 11:51:52)

„Mai am şi alte oi ,care nu sunt din staulul acesta;şi pe acelea trebuie să le aduc .Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o singură turmă şi un singur Păstor” ( Ioan 10:16)

Fără a şti , un măgar poate vorbi pentru Dumnezeu (Numeri 22:28) şi aşa se poate întâmpla unui predicator sau preot. S-a întâmplat lui Caiafa ,care era mare preot în Israel ,în perioada când se sfătuiau să-L omoare pe Isus.Fără să intenţioneze , a spus conducătorilor lui Israel : „nici nu vă gândiţi că este în folosul nostru să moară un singur om pentru popor şi să nu piară toată naţiunea”(Ioan 11:50 )
Aceasta a avut un înţeles dublu, Caiafa vrând să spună :mai bine să fie omorât Isus decât naţiunea noastră să fie acuzată de trădare şi distrusă de către romani . Dar Dumnezeu a avut un alt sens pentru aceasta , aşa că Biblia spune: [despre Caiafa] „Dar lucrul acesta nu l-a zis de la el,ci, pentru că era mare preot în anul acela,a profeţit că Isus avea să moară pentru naţiune.Şi nu numai pentru naţiunea aceasta ,ci şi ca să adune într-un singur trup pe copii lui Dumnezeu risipiţi”(Ioan 11:51:52)
Isus a spus acelaşi lucru , folosind o metaforă diferită, adică în loc de „copii… risipiţi ” a zis „oi” în afara turmei lui Israel: „Mai am şi alte oi ,care nu sunt din staulul acesta;şi pe acelea trebuie să le aduc .Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o singură turmă şi un singur Păstor” ( Ioan 10:16)
Ambele feluri de a spune aceste lucruri sunt uimitoare – ne învaţă că peste tot în lume sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ales ca să fie ajunşi de Isus Cristos şi mântuiţi, salvaţi- ei sunt copii Lui Dumnezeu „risipiţi” .Există oi „care nu sunt din staulul acesta ” Evreiesc. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este foarte –am putea spune perseverent – să adune un popor pentru Fiul Său.Îşi cheamă poporul ca să meargă şi să facă ucenici, dar de asemenea,şi El merge înaintea lor.El are un neam ales , chiar mai înainte ca mesagerii Săi să ajungă acolo. Aşa că Isus vorbeşte despre convertiţi pe care Dumnezeu i-a făcut ai Lui iar apoi i-a adus la Cristos « Tot ce-mi dă Tatăl va veni la Mine ;şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară ;…… ai Tăi erau şi Tu Mi i-ai dat ; (Ioan 6 :37,17 :6)
Este un lucru înfricoşător faptul că Dumnezeu se uită jos peste toţi oamenii pământului şi îşi numeşte o turmă a Lui ,apoi trimite misionari în Numele Lui Cristos, iar apoi conduce pe cei aleşi ai Lui către sunetul Evangheliei, iar apoi îi mântuieşte.Şi pentru ei nu există un alt mod de a fi mântuiţi – aşa vedem cum misiunea este esenţială « ..şi oile aud glasul Lui ;şi el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară.Şi după ce şi-a scos toate oile ,merge înaintea lor;şi oile merg după el , pentru că îi cunosc glasul.”( Ioan10:3-4).
Isus a suferit şi a murit pentru ca oile Sale să poată să-I audă vocea şi să trăiască.- aceasta a spus Caiafa , fără să ştie: „Isus va muri…. Nu doar pentru naţiune, dar de asemena ca să adune laolaltă toţi copii Lui Dumnezeu care sunt risipiţi” . Domnul Isus şi-a dat viaţa ca să-şi adune oile , prin sângele Lui a cumpărat mila care face vocea Sa de neconfundat pentru ai Săi.
Roagă-te ca Dumnezeu să aplice mila Sa pentru tine , iar ca tu să-L auzi , şi să trăieşti….

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
47.CA SA NE SALVEZE DE JUDECATA FINALA „tot aşa Cristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora ,Se va arăta a doua oară , celor ce-L aşteaptă , nu în vederea păcatului,ci pentru mântuire.”(Evrei 9:28)

Ideea creştină a salvării este legată de trecut, prezent şi viitor.Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.”(Efeseni 2:8) .Spune că Evanghelia este puterea Lui Dumnezeu „pentru noi care suntem mântuiţi” (1 Cor 1:18), şi mai spune „căci acum mântuirea este mai aproape de noi deât atunci când am crezut”(Romani 13:11) – Am fost mântuiţi,suntem mântuiţi , vom fi mântuiţi .
Cu fiecare etapă, suntem mântuiţi prin moartea Lui Cristos – în trecut , odată pentru totdeauna, păcatele noastre au fost plătite de către Cristos Însuşi-am fost justificaţi doar prin credinţă.
În prezent, moartea Lui Cristos asigură lucrarea prin puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu care ne mântuieşte în mod progresiv de dominaţia şi contaminarea cu păcat .
Iar în viitor , va fi sângele Lui Cristos , vărsat pe cruce , sânge care ne protejează de mânia Lui Dumnezeu şi care ne aduce la perfecţiune şi bucurie.
Va veni o judecată , una adevărată, şi Biblia o descrie ca „ ..o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi”(Evrei 10:27) şi ne cheamă să „ ne arătăm mulţumitori şi să aducem lui Dumnezeu o slujire plăcută ,cu evlavie şi cu frică ;fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.”(Evrei 12:28-29)
Chiar Isus i-a avertizat pe cei din zilele Sale că „fugiţi de mânia viitoare?”(Matei 3:7) pentru că „la descoperirea Domnului Isus din cer,cu îngerii puterii Lui ,într-o flacără de foc răzbunându-Se pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeuşi pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos.Aceştia vor fi pedepsiţi cu o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la gloria puterii Lui”(2 Tes 1:7-9)
Unele dintre imaginile acestei mânii de pe urmă a lui Dumnezeu , aproape că sunt prea teribile ca să medităm la ele.În mod ironic, Ioan, „apostolul dragostei” este cel care ne dă cele mai grafice secvenţe ale iadului . Acel care îl respinge pe Cristos şi va fi credincios altcuiva „va bea şi el din vinul mâniei Lui Dumnezeu ,turnat neamestecat în paharul mâniei Lui .Şi va fi chinuit în foc şi pucioasă , înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.Şi fumul chinului lor se înalţă în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea nu au odihnă” (Apocalipsa 14:10)
Dacă nu vom simţi puţin din spaima mâniei viitoare a Lui Dumnezeu, probabil că nu vom gusta savoarea pe care o avea prima biserică privitor la lucrarea de mântuire a Lui Cristos din vitor”şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său , pe care L-a înviat dintre cei morţi, pe Isus , care ne scapă de mânia viitoare.”(1 Tes 1:10) . Isus Cristos , doar El Însuşi ne poate salva de mânia ce va veni- fără El vom fi mistuiţi pentru veşnicie .
Dar atunci când în final ne va mântui , aceasta va fi în temeiul sângelui Său:„tot aşa Cristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora ,Se va arăta a doua oară , celor ce-L aşteaptă , nu în vederea păcatului,ci pentru mântuire.”(Evrei 9:28) Problema păcatului a fost rezolvată odată pentru totdeauna- nu mai e nevoie de nici un sacrificiu nou iar scutul nostru în faţa mâniei viitoare este pe atât de sigur cât suferinţele Lui Cristos în locul nostru.
În consecinţă ,de dragul crucii , fii plin de bucuria harului viitor !

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
48.PENTRU A CASTIGA BUCURIA LUI SI A NOASTRA „…pentru bucuria care-I era pusă înainte ,a suferit crucea ,a dispreţuit ruşinea şi stă la dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Drumul care duce spre bucurie este unul greu – este greu pentru noi şi a fost greu şi pentru Isus . Pe El l-a costat viaţa, şi s-ar putea să ne coste şi pe noi : „…pentru bucuria care-I era pusă înainte ,a suferit crucea” – mai întâi agonia crucii, apoi copleşit de bucuria cerului , şi nu era altă cale.
Bucuria care-I era pusă înainte se desfăşura pe mai multe planuri – era bucuria reunirii cu Tatăl Său: „înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse ,şi desfătări veşnice la dreapta Ta.” De asemenea a fost bucuria triumfului asupra păcatului -„a făcut prin El Însuşi curăţarea păcatelor noastre şi a stat la dreapta Măririi în locurile preaînalte”(Evrei 1:3) . A fost bucuria restaurării drepturilor Sale Dumnezeieşti: „şi stă la dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evrei 12:2) , bucuria de a fi înconjurat cu laude de către toţi cei pentru care a murit: „…în cer va fi mai multă bucurie pentru un singur păcătos care se pocăieşte decât …” (Luca 15:7)– să nu mai vorbim despre milioane.
Şi cum rămâne cu noi – El a intrat în bucurie şi pe noi ne-a lăsat în suferinţă. ? Nicidecum. Chiar înainte să moară , a făcut legătura dintre bucuria Sa şi a noastră, a spus: „V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină”(Ioan 15:11) . El a ştiut care va fi bucuria Lui şi a spus „pentru ca bucuria Mea să rămână în voi”, şi noi care ne-am pus încrederea în El ne vom bucura cu aceeaşi bucurie a Lui Isus , pe care noi , ca şi creaturi limitate o putem experimenta.
Ei bine , drumul va fi greu – Isus ne-a avertizat „În lume veţi avea necazuri”(Ioan 16:33) „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul Său……Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai mult îi vor numi aşa pe cei din casa Lui”(Matei 10:24,25) „…şi vor omorâ pe unii dintre voi şi veţi fi urâţi din cauza Numelui Meu”(Luca 21:16-17) Aceasta este cărarea pe care a umblat-o Isus , şi aceasta este calea către bucurie – bucuria Sa triumfând în noi , şi bucuria noastră deplină.
În acelaşi fel în care speranţa bucuriei l-a făcut pe Isus să îndure crucea ,speranţa noastră de bucurie ne dă putere să suferim cu El . Chiar isus ne-a pregătit pentru exact acest lucruatunci când a spus: „Binecuvântaţi sunteţi voi când din cauza mea ,oamenii vă vor batjocori şi vă vor persecuta şi vor spune tot felul de vorbe rele şi neadevărate împotriva voastră.Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă ,pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.”…(Matei 5:11-12) Răsplata noastră va fi să ne bucurăm de Dumnezeu cu aceeaşi bucurie pe care Fiul o are în Tatăl.
Dacă Isus nu ar fi murit de bună voie nici El şi nici noi nu am fi putut experimenta bucuria veşnică – am fi fost răzvrătiţi , am fi murit în păcatele noastre. Bucuria, atât a Lui cât şi a noastră au fost obţinute la cruce, iar acum îl urmăm pe cărarea dragostei.Şi recunoaştem că „ suferinţele din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie comparatre cu gloria care va vi descoperită faţă de noi ”(Romani 8:18) Acum noi purtăm ruşinea împreună cu El, dar atunci, vom avea o bucurie necurmată, fără întrerupere.Orice risc cerut de dragoste – îl vom purta – şi nu având un curaj eroic, dar în puterea speranţei că „seara vine plânsul , iar dimineaţa vine bucuria”(Psalmul 30:5)

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
49.PENTRU CA EL SA FIE INCORONAT CU GLORIE SI CINSTE „Dar îl vedem pe Isus, care a fost făcut pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii ,încununat cu glorie ţi onoare , din cauza morţii pe care a suferit-o”(Evrei 2:9)
„Şi la înfăţişare fiind găsit ca un om,S-a umilit şi S-a făcut ascultător până la moarte,şi încă moarte de cruce.De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat şi I-a dat un Nume care estre mai presus de orice nume”
(Filipeni 2.8-9)
„Ei ziceau cu glas tare : Vrednic este Mielul ,care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăţia,înţelepciunea,tăria,cinstea , gloria şi lauda!” (Apocalipsa 5:12)

În noaptea dinainte să moară , ştiind ce urma să vină , Isus s-a rugat: „Şi acum Tată, glorifică-mă la Tine Însuţi , cu gloria pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”(Ioan 17:5) Şi aşa s-a întâmplat că a fost „încununat cu glorie ţi onoare , din cauza morţii pe care a suferit-o”(Evrei 2:9) – gloria Sa a fost recompensa suferinţelor Sale . „S-a făcut ascultător până la moarte… De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat şi I-a dat un Nume care estre mai presus de orice nume”(Filipeni 2.8-9) Mai exact pentru că a fost jertfit Mielul este Vrednic să primească „cinstea , gloria şi lauda!”(Apocalipsa 5:12) Patimile Lui Isus Cristos nu au fost pur şi simplu precedente încoronării, ele au fost preţul acesteia iar coroana a fost premiul , şi a murit pentru el.
Mulţi oameni se poticnesc la acest punct spunând: „cum poate să fie aşa ceva numit act de iubire? Cum poate fi Isus motivat să ne dea bucurie dacă este motivat de gloria Lui ? De când este îngâmfarea o virtute? Bineînţeles că aceasta este o întrebare foarte bună şi are un răspuns biblic minunat.
Răspunsul este găsit în faptul că învăţăm cât de mare este dragostea cu adevărat. Mulţi dintre noi am crescut gândind că a fi iubit înseamnă a fi scos în evidenţă şi toată lumea noastră se bazează pe această presupunere-dacă te iubesc , am să te evidentiez; am să te fac să te simţi bine, de parcă o faţetă a eului este secretul bucuriei.
Dar o ştim bine că nu e aşa, chiar şi înainte să mergem la Biblie după un răspuns,ştim că nu este aşa.Cele mai fericite momente ale noastre nu au fost cele auto-saturate de eul nostru, ci mai degrabă atunci când ne-am pus pe locul doi. Spre exemplu a fost atunci când am stat lângă Marele Canion sau la piciorul vreunui munte măreţ cum ar fi Kilimanjaro, sau când am văzut un peisaj uimitor de apus peste deşertul Sahara şi pentru clipe trecătoare am simţit bucuria uimitor de limpede.şi plăpândă.. Paradisul nu va fi o sală a oglinzilor ,ci o afişare a maiestuozităţii, şi nu a noastră.
Dacă aceasta este adevărat şi dacă Cristos este cea mai maiestuoasă realitate din univers, atunci ce trebuie să fie iubirea Sa pentru noi? Cu siguranţă nu evidenţierea noastră, pentru că aceasta nu ne-ar împlini sufletele, pentru că am fost făcuţi pentru ceva cu mult mai măreţ. Dacă trebuie să fim fericiţi pe atât pe cât putem fi , trebuie să vedem şi să savurăm cea mai glorioasă persoană dintre toate – Însuşi Isus Cristos . Aceasta înseamnă că pentru a ne iubi, Isus trebuie să caute plinătatea gloriei Sale şi să ne-o dea nouă , pentru bucuria noastră- pentru aceasta s-a rugat în noaptea dinainte să moară”Tată , vreau ca acolo unde sunt Eu , să fie împreună cu Mine şi acei pe care Mi i-ai dat Tu ,ca ei să vadă gloria Mea pe care mi-ai dat-o Tu”(Ioan 17:24)
Aceea a fost dragoste „Le voi arăta gloria Mea” – atunci când Isus a murit pentru a-şi recâştiga plinătatea gloriei Sale, a murit pentru bucuria noastră .Dragostea este munca – ce indiferent de costuri – ajută oamenii să fie cuceriţi de ceea ce îi va împlini mai mult, mai exact Isus Cristos.
Aşa ne iubeşte Isus.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
50.PENTRU A ARATA CA CEL MAI MARE RAU ESTE INGADUIT DE DUMNEZEU PENTRU BINE „În adevăr, împotriva Robului Tău cel Sfânt , Isus , pe care L-ai uns Tu , s-au strâns împreună Irod şi Pontius Pilat cu Neamurile şi cu popoarele Lui Israel,ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.”(Fapte 4:27,28)
Cel mai profund lucru pe care îl putem spune despre suferinţă şi rău este că , în Isus Cristos Dumnezeu le-a pătruns şi le-a transformat în bine . Originea răului este învăluită în mister- Biblia nu ne duce pe atât de departe pe cât s-ar putea să vrem să mergem.Mai degrabă ne spune „ Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru” (Deuteronom 29 ;29)
În inima Bibliei nu găsim o explicaţie de unde a venit răul ci mai degrabă o demonstraţie despre cum Dumnezeu îl pătrunde şi îl transformă în opusul lui – neprihănire şi bucurie eternă . Există „indicatoare” asemănătoare în Scripturi către Mesia de exemplu. Iosif, fiul lui Iacov , afost vândut ca sclav în Egipt şi se părea că a fost abandonat timp de şaptesprezece ani. Dar Dumnezeu a fost cu el în tot acest rău , şi l-a făcut conducător în Egipt în aşa fel încât într-o foamete mare a salvat pe chiar aceia care l-au vândut. Povestea este rezumată în câteva cuvinte adresate de Iosif fraţilor săi: „ Voi negreşit v-aţi gândit să-mi faceţi rău , dar Dumnezeu a schimbat răul în bine , ca să împlinească ceea ce se vede azi , ca să scape viaţa unuipopor în număr mare”(Geneza 50:20) O umbră a Lui Isus Cristos ,putem spune, vândut ca să poată salva .
Sau haideţi să privim linia genealogică a Lui Cristos . la un moment dat , Dumnezeu era Singurul Rege în Israel. Dar oamenii s-au răzvrătit şi au vrut un rege uman „Nu, ci să fie un rege peste noi”(1 Samuel 8:19) Mai târziu ei mărturisesc : „ căci la toate păcatele noastre am mai adăugat şi pe acela de a cere un rege pentru noi”(1 Samuel 12:19) Dar Dumnezeu era şi acolo – din spiţa acestor regi , L-a adus pe Cristos în lume. Salvatorul fără de păcat a avut strămoşi păcătoşi ca să vină să salveze păcătoşii.
Dar cel mai uimitor lucru este că răul şi suferinţa au fost drumul stabilit de Cristos pentru victoria sa – asupra răului şi a suferinţei. Fiecare acţiune perfidă şi brutalitate împotriva lui Isus a fost păcătoasă şi rea – dar Dumnezeu a fost şi acolo . Biblia ne spune „pe Acesta, dat în mâinile voastre după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu”(Fapte 2:23)
Biciul de pe spatele Lui , spinii de pe cap , scuipat pe obraz, vânătăile de pe faţă , cuiele din mâini, suliţa din coastă, batjocurile conducătorilor, trădarea prietenului său, abandonat de ucenici – toate acestea au fost rezultatul păcatului şi toate desemnate de Dumnezeu pentru a distruge puterea păcatului : „împreună Irod şi Pontius Pilat cu Neamurile şi cu popoarele Lui Israel,ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.”(Fapte 4:27,28)
Nu este mai mare păcat decât să urăşti şi să omori pe Fiul Lui Dumnezeu Nu este mai mare păcat decât să urăşti şi să omori pe Fiul Lui Dumnezeu . Şi nu a fost o mai mare suferinţă şi nici o nevinovăţie mai mare decât ale lui Cristos- cu toate acestea, Dumnezeu a fost şi acolo. „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobeasă ”(Isaia 53:10) Scopul Său , mergând prin rău şi prin suferinţă , a fost să distrugă răul – şi suferinţa :”prin rănile Lui Suntem vindecaţi”(Isaia 53:5)
Şi oare nu sunt atunci suferinţele lui Isus Cristos desemnate de Dumnezeu ca să arate lumii că nu este păcat şi nici un rău mai mare ca Dumnezeu? Şi că în Cristos , oare nu poate să facă din ele neprihănire veşnică şi bucurie?
Chiar suferinţele pe care le –am cauzat noi , au devenit speranţa mântuirii noastre. „Tată , iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”(Luca 23:34)

• RUGĂCIUNE

Tată din ceruri , în Numele Lui Isus Cristos, cer ca fiecărui cititor al acestei cărţi să-i confirmi ceea ce este adevărat şi să anulezi din mintea lui ceea ce ar putea fi fals.Mă rog ca nici unul să nu se poticneacă de Cristos şi să nu fie ofensaţi de Dumnezeirea Lui , sau de suferinţele Sale nemaiîntâlnite sau de scopurile acestora. . Pentru mulţi , acestea sunt lucruri noi , şi fie ca ei să le studieze cu răbdare, şi mă rog ca Tu să dai înţelegere şi viziune.
Mă rog ca ceaţa indiferenţei faţă de lucrurile veşnice să fie ridicată , şi ca realitatea cerurilor şi a iadului să devină clare . Mă rog ca centralitatea Lui Cristos în istorie să devină clară , şi ca suferinţele Sale să fie văzute ca cel mai important eveniment care s-a întâmplat vreodată..Dă-ne voie să umblăm pe piscurile veşniciei , acolo unde vântul bate cu un adevăr de cristal .
Şi mă rog ca atenţia noastră să nu fie distrasă de la supremaţia scopurilor tale Divine din suferinţele Lui Cristos.Nu ne îngădui să fim frământaţi de întrebarea cine sunt cei care l-au omorât pe Fiul Tău – cu toţii am fost implicaţi , din cauza păcatului nostru- şi aceasta nu este problema principală.
Planul Tău şi acţiunea Ta sunt , Doamne- deschide-ne ochii să vedem că Tu Însuţi , şi nimeni altul nu a plănuit suferinţele lui Cristos.Şi din această perspectivă înfricoşătoare , dă-ne voie să ne uităm peste panorama nesfârşită a milei Tale din care vin scopurile pline de speranţă ale suferinţelor Lui Cristos.
Ce scop măreţ ne-ai descoperit :Isus Cristos a venit în lume ca să-i salveze pe cei păcătoşi(1 Tim 1:15)- şi nu în principal prin învăţătura Sa , ci prin moartea Lui:” Cristos a murit pentru păcatele noastre”(1 Cor 15:3) . Oare există un mesaj mai minunat decât acesta pentru oameni ca noi , care ştim că nu ne ridicăm la măsura conştiinţei noastre şi cu atât mai mult la cererile Sfinţeniei Tale?
Şi tu atunci ,Tată Milos dă voie tuturor celor care citesc această carte să-şi vadă nevoia şi împlinirea acesteia în mod perfect în Cristos, şi să creadă. Mă rog în baza promisiuni Fiului Tău: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea , că a dat pe Singurul Său Fiu născut , pentru ca oricine crede în El , să nu piară , ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan 3:16)
În Numele milei Lui Isus mă rog , Amin.   (de JOHN PIPER)

~maieputin~

(duţu)

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s