PATIMILE Lui ISUS CRISTOS (Partea 9)

PATIMILE Lui ISUS CRISTOS (Partea 9)

50 DE MOTIVE DE CE A MURIT DOMNUL NOSTRU,ISUS HRISTOS.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…

40.CA SA PUTEM FI CU EL IMEDIAT DUPA MOARTE

Isus Cristos,care a murit pentru noi ,pentru ca ,fie că veghem,fie că dormim,să trăim împreună cu El.”(1Tes 5:10)
„Căci pentru mine a trăi este Cristos şi a muri este câştig…Căci sunt strâns din două părţi :am dorinţa să mă mut şi să fiu împreună cu Cristos ,căci ar fi cu mult mai bine,”(Filipeni 1:21,23)
„Da, suntem plini de încredere şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta şi să fim acasă cu Domnul.”(2Corinteni 5:8)

Biblia nu vede trupurile noastre ca fiind rele, Creştinătatea nu este asemenea cu unele religii antice greceşti care tratau trupul ca pe o povară de care scăpai cu bucurie .Nu, moartea este un inamic , atunci când trupurile moastre mor, noi pierdem ceva preţios.Cristos nu este împotriva trupului, ci mai degrabă pentru ,iar Biblia este clară în ceea ce priveşte aceasta: „Dar trupul nu este pentru adulter,ci pentru Domnul;şi Domnul pentru trup”(1 Cor 6:13)Ce declaraţie minunată- Domnul este pentru trup!
Dar nu trebuie să mergem într-atât de departe încât să spunem că fără de trup nu putem avea viaţă şi conştiinciozitate – Biblia nu ne învaţă aşa.Cristos a murit nu numai să răscumpere trupul dar de asemenea pentru a lega sufletul atât de strâns de El încât , chiar şi fără de trup , noi suntem cu El . Acesta este o mângâiere imensă în viaţă şi moarte, iar Cristos a murit ca noi să ne putem bucura de aceaastă speranţă.
Pe de o parte ,Biblia vorbeşte despre pierderea trupului prin moarte ca un fel de dezbrăcare a sufletului „Căci noi care suntem în cortul acesta [= trupul]suspinăm …nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta ,ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta ,astfel încât ce este muritor să fie înghiţit de viaţă”(2Cor 5:4) Cu alte cuvinte ne – am muta de aici direct în trupul înviat , fără de timpul dintre aceste perioade care îl petrec trupurile noastre în mormânt.Aceasta se va întâmpla acelora în viaţă atunci când Cristos se va reîntoarce din ceruri .
Dar pe de altă parte ,Biblia sărbătoreşte perioada de timp dintre moarte şi înviere , atunci cânt sufletele noastre sunt în ceruri şi trupurile ne sunt în mormânt.Aceasta nu este gloria finală , dar este o perioadă glorioasă .Şi citim: „..a trăi este Cristos şi a muri este câştig”(Filipeni 1:21) Câştig! Da, pierderea trupului pentru un timp – într-un sens – „dezbrăcat” dar mai mult decât orice altceva, „câştig”. De ce? Din cauză că pentru un creştin , moartea înseamnă să meargă acasă, la Cristos. Aşa cum spune apostolul Pavel,: „am dorinţa să mă mut şi să fiu împreună cu Cristos ,căci ar fi cu mult mai bine,”(Filipeni 1: 23b)
Cu mult mai bine , dar nu încă cel mai bine în toate sensurile . Cel mai bine va fi atunci când trupul va fi înviat în sănătate şi glorie .Şi totuşi ,”cu mult mai bine,” vom fi cu Critstos într-un mod cu mult mai personal, mai „acasă”.Aşa au spus primii creştini: ..ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta şi să fim acasă cu Domnul.”(2Corinteni 5:8) Acei dintre noi care credem în Cristos nu dispărem din existenţă atunci când murim , nu mergem într-un fel de „adormire a sufletului” , mergem să fim cu Cristos, şi asta e cu mult mai bine .Este „câştig”.
Acesta este unul dintre măreţele motive pentru care a murit Cristos : „…Isus Cristos,care a murit pentru noi ,pentru ca ,fie că veghem,fie că dormim,să trăim împreună cu El.”(1Tes 5:10)
Ca şi adormit, trupul nostru stă întins în mormânt, dar noi trăim cu Cristos în ceruri, iar aceasta nu este speranţa noastră finală –într-o zi şi trupul ne va fi înviat.Dar până atunci, a fi cu Cristos este o comoară de dincolo de cuvinte .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
41. CA SA FACA SIGURA INVIERA NOASTRA DIN MORTI „ Căci dacă am fost uniţi cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui ,vom fi uniţi cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui”(Romani 6:5)
„Dar dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi , El, Cel care L-a înviat pe Cristos din morţi ,va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuieşte în voi”(Romani 8:11)

„Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El ,vom şi trăi împreună cu El;”(2Tim 2:11)

Ca o ilustraţie,putem afirma de spre cheile morţii că „au fost agăţate” în interiorul mormântului Lui Cristos. Din exterior, Cristos a putut să facă foarte multe minuni , inclusiv învierea unei fetiţe de 12 ani şi a altor doi bărbaţi din morţi – pentru ca ei să moară apoi din nou .(Marcu 5:41; Luca 7:14; Ioan 11:43-44) .Dacă ar fi fost cineva care să fie înviaţi din morţi şi care să nu mai moară din nou , ar fi trebuit Cristos să moară pentru ei , să intre în mormânt , să ia cheile şi să descuie porţile morţi din interior.
Învierea Lui Isus este darul Lui Dumnezeu şi dovada că moartea Sa a avut succes pe deplin în ştergerea păcatelor poporului Său şi în îndepărtarea mâniei Lui Dumnezeu .Aceasta se poate vedea şi în cuvântul „de aceea”. În Filipeni 2:8-9 vedem cum : „…S-a umilit şi s-a făcut ascultător până la moarte, ,şi încă moarte de cruce.De aceea , şi Dumnezeu L-a înălţat , şi i-a dat un nume mai presus de orice nume,…” de la cruce Fiul Lui Dumnezeu a strigat „S-a sfârşit!” (Ioan 19:30) Iar în ceea ce înseamnă învierea ,Dumnezeu Tatăl a spus”Cu adevărat s-a terminat!” – marea lucrare de plată pentru păcatele noastre şi prin care ni se dă neprihănirea şi de satisfacere a dreptăţii Lui Dumnezeu a,fost terminată în moartea Lui Cristos.
Apoi , în mormânt, a avut dreptul şi puterea de a lua cheile morţii şi să deschidă uşa pentru toţi cei ce vin la El prin credinţă . Dacă a fost făcută plata pentru păcat ,şi neprihănirea este dată , şi dacă dreptatea este satisfăcută , nimic nu poate să ţină în mormânt pe Cristos sau pe poporul Său . De aceea Isus strigă : „…Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor.Şi Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor”(Apocalipsa 1:18)
Adevărul că a aparţine Lui Isus înseamnă învierea noastră din morţi cu El este răsunător în Biblie: „ Căci dacă am fost uniţi cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui ,vom fi uniţi cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui”(Romani 6:5) „ Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat din nou ,credem şi că Dumnezeu va aduce cu El pe cei care au adormit în Isus”(1Tesaloniceni 4:14) „Şi Dumnezeu a înviat pe Domnul ,şi ne va învia şi pe noi prin puterea Sa”(1 Corinteni 6:14)
Haideţi să vedem legătura dintre moartea Lui Cristos şi învierea noastră : „Boldul morţii este păcatul şi puterea păcatului este Legea.”(1 Cor 15:56) Aceasta că toţiam păcătuit , iar Legea condamnă păcătoşii la moarte veşnică . Apoi textul continuă : „Dar mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu care ne dă biruinţa”(versetul 57) Cu alte cuvinte , cererile legi sunt împlinite de viaţa şi moartea Lui Isus , în consecinţă păcatele sunt iertate şi boldul păcatului este îndepărtat.În consecinţă , cei care cred în Cristos nu vor fi condamnaţi la moarte veşnică , dar „..morţii vor învia nesupuşi putrezirii ….atunci se va împlini cuântul care este scris :moartea a fost înghiţită de biruinţă.”
(1 Corinteni 15:52, 54) Uimiţi-vă şi veniţi la Cristos.El vă invită :”Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi, murit, va trăi”(Ioan 11:25)

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
42.PENTRU A LASA FARA PUTERE DOMNIILE SI STAPANIRILE„…ştergând înscrisul cerinţelor care stătea împotriva noastră ,care era împotriva noastră .Şi l-a dat la o parte ,pironindu-l pe cruce .Dezbrăcând domniile şi stăpânirile , le-a făcut de ruşine înaintea lumii ,ieşind biruitor asupra lor prin cruce”.(Coloseni 2:14-15)
„..De aceea a S-a arătat Fiul Lui Dumnezeu ,ca să nimicească lucrările Diavolului”(1 Ioan 3:8)

În Biblie „domniile şi stăpânirile” pot să facă referinţă la guvernele omeneşti .Dar atunci când citim că pe cruce Cristos „Dezbrăcând domniile şi stăpânirile , le-a făcut de ruşine înaintea lumii” şi că a ieşit „biruitor asupra lor prin cruce” ar trebui să ne gândim la puterile demonice care chinuiesc lumea . Una dintre cele mai clare afirmaţii despre acestea este făcută în Efeseni 6:12 . Ea spune de spre creştini :”Căci noi nu luptăm împotriva sângelui şi a cărnii , ci împotriva căpeteniilor ,împotriva domniilor ,împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac , împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”
De trei ori Satan este numit „stăpânitorul acestei lumi” .Câteva ceasuri înainte ca Isus să moară , El a spus:” Acum are loc judecata acestei lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi aruncat afară.”(Ioan 12:31) Moartea lui Isus a fost înfrângerea decisivă a „stăpânitorului acestei lumi”- diavolul .Şi când iese Satan, ies şi îngerii lui decăzuţi , aşa că toţi au parte de lovitura decisivă , de înfrângerea lor prin moartea Lui Cristos.
Nu că ar fi scoşi din existenţă , ci şi acum noi ne mai luptăm cu ei , dar ei sunt un adversar învins .Ştim că avem victoria finală, aşa cum un balaur uriaş ar avea capul tăiat iar acum se zvârcoleşte până va rămâne fără sânge ca să moară –bătălia este câştigată. Dar totuşi trebuie să fim atenţi la ce stricăciuni ar putea încă face.
Prin moartea Lui Cristos :„Ştergând înscrisul cerinţelor care stătea împotriva noastră ,care era împotriva noastră .Şi l-a dat la o parte ,pironindu-l pe cruce .(Coloseni 2:14 vedeţi şi capitolul 7) În acest fel , El „Dezbrăcând domniile şi stăpânirile , le-a făcut de ruşine înaintea lumii ,ieşind biruitor asupra lor prin cruce”.(Coloseni 2: 15) Cu alte cuvine, dacă legea Lui Dumnezeu nu ne mai condamnă , din cauză că Cristos a şters înscrisul cerinţelor care stătea împotriva noastră , Satan nu mai are temei în a ne acuza .
Înainte de Cristos , lucrarea de acuzare a poporului Lui Dumnezeu era opera de căpătâî a diavolului .Chiar cuvântul „Satan” înseamnă „adversar” sau „acuzator”. Dar ascultaţi ceea ce s-a întâmplat atunci când Cristos a murit –acestea sunt cuvintele apostolului Ioan: „Şi în cer am auzit un glas puternic zicând :Acum a venit mântuirea ,puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi autoritatea Cristosului Său ,pentru că acuzatorul fraţilor noştri , care zi şi noapte îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ,a fost aruncat jos.”(Apocalipsa 12:11) Aceasta este înfrângerea şi dezbrăcarea domniilor şi stăpânirilor.
Acum , în Cristos, nici o acuzaţie nu mai poate sta împotriva poporului Său : „Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor Lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică.”(Romani 8:33) Nici un om şi nici Satan nu mai poate face vreun capătâi de acuzare –cazul este închis din punct de vedere al Legii, iar Cristos este neprihănirea noastră.Acuzatorul nostru este dezbrăcat de puterea lui , iar dacă încearcă să vorbească în tribunalul cerului , ruşinea îi va acoperi faţa .
Vai , cât de liberi şi plini de curaj ar trebui să fim în această lume căutând să-L slujim pe Cristos şi să iubim oamenii.Acum dar , nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos, aşa că haideţi să ne întoarcem de la ispitele diavolului .Promisiunile lui sunt minciuni, iar el este dezbrăcat de putere.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
43.PENTRU A DEZLANTUI PUTEREA LUI DUMNEZEU IN EVANGHELIE„Fiindcă predicarea crucii este o nebunie pentru cei care pier ,dar pentru noi , care suntem mântuiţi , este puterea Lui Dumnezeu.”(1 Cor 1:18)
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia Lui Cristos ;fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede ; întâi a iudeului , şi apoi a grecului.” (Romani 1:16)

Evanghelie înseamnă „veste bună” – şi este veste înainte de teologie.Vestea, sau ştirea este atunci când se raportează că s-a întâmplat ceva semnificativ , sau important.Ei bine , vestea bună este anunţul că s-a întâmplat ceva ce îi va face pe oameni bucuroşi.Evanghelia este cea mai bună veste , pentru că ceea ce raportează ea face oamenii fericiţi o veşnicie.
Ceea ce raportează Evanghelia este moartea şi învierea Lui Cristos , iar apostolul Pavel face clară calitatea de veste a Evangheliei: „ Vă fac cunoscut, fraţilor,Evanghelia pe care v-am predicat-o , pe
care aţi şi primit-o, în care şi staţi ,şi prin care sunteşţi mântuiţi , dacă ţineţi minte ce v-am
predicat;altfel, degeaba aţi crezut.Căci v-am învăţat înainte de toate ceea ce am primit şi eu: că
Cristos a murit pentru păcatele noastre , după Scripturi;că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi,
după Scripturi;şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.După aceea ,S-a arătat la peste cinci
sute de fraţi deodată ,dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.După ei toţi,ca
unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie. (1 Corinteni15:1-7)
Inima Evangheliei este faptul că „Cristos a murit pentru păcatele noastre…… a fost îngropat….. că a înviat…. S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată” Spune despre aceşti oameni că sunt în viaţă arătând cât de faptică este Evanghelia -voia să arate că cititorii lui ar putea găsi martori pe care să-i întrebe – Evanghelia este o veste despre fapte reale, şi acestea se puteau încerca.Existau martori pentru moartea, îngroparea şi viaţa de după învierea Lui Isus.
Tragedia este că ,pentru mulţi , această veste bună pare o nebunie – Pavel a spus : „Fiindcă predicarea crucii este o nebunie pentru cei care pier”(1 Cor 1:18) , iar aceasta este puterea pentru care Cristos a murit ca să o dezlege. „ Evanghelia Lui Cristos…… este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede ;”(Romani 1:16)
Oare de ce nu este văzută moartea Lui Cristos cea o veste bună, deloc? Ar trebui să o vedem pe atât de bună pe cât de adevărată ca să o putem crede . Aşa că apare întrebarea :”de ce unii o văd atât bună cât şi adevărată , iar alţii nu ?” Unul dintre răspunsuri ne este dat în 2 Cor 4:4 – „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia ,ca lumina Evangheliei gloriei Lui Cristos , care este chipul lui Dumnezeu să nu strălucească peste ei” Şi pe lângă aceasta, natura omenească însăşi este moartă faţă de realitatea spirituală: „ Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului Lui Dumnezeu ,căci pentru el sunt o nebunie;”(1Cor 2:14).
Dacă cineva va vedea Evanghelia ca fiind bună şi adevărată ,orbirea satanică şi moartea spirituală trebuie să fie învinse de puterea Lui Dumnezeu .De aceea Biblia ne spune că şi dacă Evanghelia este o nebunie pentru mulţi, „pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.”(1 Cor 1:24)
Această „chemare” este actul de milă a Lui Dumnezeu de a îndepărta moartea firească şi orbirea satanică , în aşa fel încât să îl putem vedea pe Cristos ca fiind bun şi adevărat.Acest act de milă este chiar el un dar cumpărat cu sângele Lui Cristos – priveşte-L , şi roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea puterea să vezi şi să îmbrăţişezi Evanghelia Lui Cristos .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
44.CA SA INLATURE OSTILITATILE DINTRE RASE  „Căci El însuşi este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a dărâmat zidul de la mijloc care-i despărţea,şi în carnea Lui a înlăturat vrăjmăşia dintre ei ,Legea poruncilor şi hotărârile ei ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou , făcând astfel pace;şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce,prin care a nimicit vrăjmăşia.”(Efeseni 2:14-16)

Suspiciuni, prejudecăţi,atitudini înjositoare dintre Evrei şi Neamuri (non –Evrei)în vremuri nou Testamentale erau pe atât de serioase ca ostilităţile naţionale,etnice şi rasiale din zilele noastre.Un exemplu de conflict este ceea ce s-a întâmplat în Antiohia între Chifa (sau Petru) şi Pavel, care ne relatează întâmplarea : „Dar când a venit Petru în Antiohia,l-am înfruntat pe faţă ,pentru că merita să fie învinuit.Căci , înainte să fi venit câţiva oameni la Iacov,el obişnuia să mănânce cu Neamurile;dar când au venit ei , el a început să dea înapoi şi să se separe de Neamuri ,de teama celor circumcişi.”(Galateni 2:11-12)
Petru trăise în libertatea Lui Isus Cristos, şi în ciuda faptului că era un creştin Evreu, el mânca împreună cu creştinii non –Evrei.Acolo, zidul de despărţire fusese înlăturat,şi ostilităţile erau învinse – aceasta voise Cristos să obţină prin moartea Sa . Dar apoi apar nişte Evrei foarte conservatori în Antiohia –şi Petru intră în panică – se teme de criticile lor,aşa că se retrage din părtăşia cu Neamurile.
Apostolul Pavel vede aceasta aşa că , ce era de făcut ? Să slujească în continuare statutului lor?Sau să păstreze pacea între conservatorii care erau în vizită şi creştinii ce erau mai liberi din Antiohia? Cheia comportamentului lui Pavel se găseşte în următoarele cuvinte : „…am văzut că nu umbla drept după adevărul Evangheliei…”(Galateni 2:14) Aceasta este o declaraţie crucială şi vedem că segregarea etnică şi rasială este o problemă ce are legătură cu Evanghelia. Frica şi retragerea lui Petru de la părtăşia cu Neamurile „nu umbla drept după adevărul Evangheliei” pentru că Cristos murise ca să dărâme acest zid de despărţire.-şi Petru umbla aici să îl reconstruiască.
Aşa că Pavel nu a slujit statutului său , şi nu a menţinut o pace care ar fi contrazis Evanghelia ci l-a înfruntat pe Petru în mod public:” …i-am spus lui Petru în faţa tuturor :dacă tu ,care eşti iudeu,trăieşti ca Neamurile,nu ca iudeii ,de ce obligi Neamurile să trăiască în felul iudeilor?”(Galateni 2:14) Cu alte cuvinte, retragerea lui Petru de la părtăşia sa cu neamurile comunica un mesaj ucigător:trebuie să devii ca Evreii ca să fii acceptat pe deplin- iar acesta era chiar lucrul pentru care Cristos a murit să fie înlăturat.
Cristos a murit pentru a crea un mod cu totul nou de reconciliere a Neamurilor- ritualul şi dansurile nu sunt baza părtăşiei în bucurie, ci Cristos este acea bază.El a împlinit Legea în mod corect şi toate aspectele ei care separau pe oameni au luat sfârşit în El – cu excepţiea uneia singure :Evanghelia Lui Isus Cristos . Este imposibil să construieşti o unitate durabilă între rase spunând că toate religiile pot să stea laolaltă fiind în mod egal valabile. Isus Cristos este Fiul Lui Dumnezeu şi a fost trimis în lume ca singurul care poate mântui păcătoşii şi care poate reconcilia rasele pentru totdeauna.
Dacă negăm acest lucru , subminăm chiar temelia speranţei eterne şi a unităţii veşnice dintre oameni.Prin moartea Lui pe cruce, s-a împlinit ceva cosmic şi nu mărginit, lipsit de orizonturi.Dumnezeu şi omul au fost împăcaţi , şi numai atunci când rasele descoperă şi se bucură de aceasta , atunci se vor iubi şi se vor bucura unii de alţii . Ca să învingă înstrăinarea noastră de Dumnezeu, Cristos învinge şi înstrăinarea dintre rase.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
45.PENTRU A RASCUMPARA OAMENI DIN ORICE SEMINTIE,DE ORICE LIMBA,DIN ORICE POPOR SI DE ORICE NEAM „…Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile ,căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu,cu sângele Tău oameni din orice seminţie,de orice limbă ,din orice popor şi de orice neam.”
(Apocalipsa 5:9)

Această scenă este din rai –apostolului Pavel i-a fost dat un crâmpei din viitorul în Mâna Lui Dumnezeu: „Şi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce stătea pe tron, o carte scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.” (Apocalipsa 5:1) Deschiderea sulului cărţii semnifică descoperirea istoriei lumii în viitor- Ioan plânge pentru că se pare că nu este nimeni care să deschidă sulul.Apoi una dintre fiinţele cereşti spune:”…Nu plânge! Iată că leul din seminţia lui Iuda,Rădăcina lui David,a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.”(Apocalipsa 5:5) Aceasta face referinţă la Isus Cristos , Mesia- El a cucerit prin moarte şi înviere. Apoi Ioan Îl vede: „..am văzu un Miel stând ca şi înjunghiat,…”(Apocalipsa 5:6)
Apoi fiinţele cereşti din jurul tronului au căzut şi s-au închinat Lui Cristos , şi cântau o cântare nouă .În mod uimitor , cântarea anunţă că moartea Lui Cristos este ceea ce Îl face vrednic să deschidă sulul istoriei.Implicaţia este că , moartea Lui Cristos era necesară ca să împlinească scopurile la nivel mondial ale Lui Dumnezeu în istorie : „Şi ei cântau o cântare nouă ,zicând :Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile ,căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu,cu sângele Tău oameni din orice seminţie,de orice limbă ,din orice popor şi de orice neam.”
(Apocalipsa 5:9)
Cristos a murit ca să mântuiască o mare diversitate de oameni, pentru că păcatul nu respectă cultura , toţi oamenii au păcătuit. Fiecare rasă şi fiecare cultură are nevoie să fie împăcată cu Dumnezeu – după cum boala păcatului se manifestă la nivel global,tot aşa şi remediul. Isus vedea agonia crucii şi a vorbit cu curaj despre scopul Său : „Şi Eu, după ce voi fi înălţat de pe pământ , voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”(Ioan 12:32 ) Pe când îşi plănuia moartea, El îmbrăţişa lumea..
Creştinismul a început în Est , dar de-a lungul secolelor s-a produs o direcţionare majoră către Vest – dar acum ,din ce în ce mai mult creştinismul nu este o religie Vestică .Bineînţeles că aceasta nu este o surpriză pentru Isus Cristos – în Vechiul Testament , impactul Său la nivel global a fost prezis: „Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul : toate familiile popoarelor se vor închina înaintea Ta.”(Ps 22:27) „Să se bucure naţiunile şi să cânte de bucurie”
(Ps 67 :4) . Aşa că atunci când Isus a ajuns la sfârşitul lucrării Sale pe pământ , şi-a dezvăluit clar misiunea : „Şi le-a zis : Aşa a fost scris şi aşa trebuia să sufere Cristosul şi să învie a treia zi dintre cei morţi,şi să se predice în Numele Lui , pocăinţa şi iertarea păcatelor,către toate popoarele,începând din Ierusalim”(Luca 24:46-47)
Porunca Sa către ucenicii Lui a fost fără nici o îndoială: „ ..duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt..”( Matei :28:19)
Isus Cristos nu este o zeitate tribală , nu aparţine unei culturi sau unui grup etnic .El este „Mielul lui Dumnezeu , care ridică păcatul Lumii” „ Pentru că nu este nici o deosebire între iudeu şi grec[ sau vreun alt grup] :căci toţi au acelaşi Domn care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă .Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit ”(Romani 10: 12-13) Cheamă-L acum şi alătură-te marii bande de răscumpăraţi din toată lumea .

VA URMA..

~maieputin~

(dutu)

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s