PATIMILE Lui ISUS CRISTOS (Partea 7)

 PATIMILE Lui ISUS CRISTOS (Partea 7)

50 DE MOTIVE DE CE A MURIT DOMNUL NOSTRU,ISUS HRISTOS.

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
30.CA SA MURIM FATA DE PACAT SI SA TRAIM PENTRU NEPRIHANIRE „El însuşi a purtat păcatele noastre în trupul Său , pe lemn , pentru ca noi , fiind morţi faţă de păcate , să trăim pentru dreptate ;prin rănile lui aţi fost vindecaţi .
Pe cât de ciudat sună , moartea lui Cristos în locul nostru şi pentru păcatele noastre , înseamnă că noi am murit –noi gândim că având un substitut care să moară în locul nostru , am scăpat de moarte . Dar , într-adevăr noi scăpăm de moarte –moartea veşnică a eternei suferinţe şi separare de Dumnezeu. Isus a zis: „Eu le dau viaţă veşnică şi în veci nu vor pieri” (Ioan10:28), „şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată”(Ioan 11:26) Moartea lui Isus într-adevăr înseamnă că „oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică ”(Ioan 3:16 )
Dar există un alt sens în care murim în mod precis pentru că Cristos a murit în locul nostru şi pentru păcatele noastre.” El însuşi a purtat păcatele noastre în trupul Său , pe lemn , pentru ca noi , fiind morţi”… (1Pet 2:24) ,El a murit ca noi să putem trăi , şi El a murit ca să putem muri .Atunci când Cristos a murit , Eu ca şi unul care crede în Cristos , am murit cu El –Biblia o spune clar : „am fost uniţi cu El într-o moarte asemănătoare cu a Lui”(Romani 6:5) şi „fiindcă socotim că , dacă Unul singur a murit pentru toţi , toţi deci au murit.”(2Cor 5:14) Credinţa este dovada unirii noastre cu Cristos în acest mod profund , credinciosul fiind „crucificat cu Cristos” (Galateni 2:20) . Privind în urmă la moartea Lui şi ştim faptul că în mintea Lui Dumnezeu am fost acolo . Păcatele noastre au fost asupra Lui ,iar moartea pe care o meritam , se întâmpla nouă , în Cristos. Botezul are însemnătatea acestei morţi cu Cristos :”De aceea am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte”(Romani 6:4) – apa are semnificaţia de mormânt , iar scufundarea descrie moartea , iar revenirea este imaginea unei vieţi noi , iar în ansamblu este o imagine a ceea ce face Dumnezeu „prin credinţă” :”fiind îngropaţi împreună cu El în botez , în care aţi şi fost înviaţi împreună cu El prin credinţă în lucrarea lui Dumnezeu ,care l-a înviat dintre cei morţi .”
Faptul că am murit cu Cristos este legat în mod direct de moartea lui pentru păcatele mele„El însuşi a purtat păcatele noastre în trupul Său , pe lemn , pentru ca noi , fiind morţi” …, aceasta înseamnă că atunci când îl îmbrăţişez pe Isus ca Salvator al meu ,îmi îmbrăţişez propria moarte ca păcătos.păcatul meu l-a dus pe Cristos la mormânt şi m-a dus şi pe mine acolo cu El . Credinţa vede păcatul ca fiind criminal , l-a omorât pe Isus, deci m-a omorât şi pe mine .
De aceea devenind creştin însemnează moarte pentru păcat ,vechiul „eu” care iubea păcatul a murit cu Cristos , păcatul este ca o prostituată care nu mai arată frumoasă , ea este criminala care l-a omorât pe Regele meu şi pe mine . De aceea , credinciosul este mort pentru păcat , nu mai este dominat de atracţia ei , păcatul –prostituata care L-a omorât pe prietenul meu , nu mă mai atrage , a devenit un duşman.
Viaţa mea cea nouă este acum în stăpânirea neprihănirii „El însuşi a purtat păcatele noastre în trupul Său , pe lemn , pentru ca noi , fiind morţi faţă de păcate , să trăim pentru dreptate ;(1Petru 2.24)Frumuseţea Lui Cristos care m-a iubit şi care s-a dat pentru mine , este dorinţa sufletului meu , iar frumuseţea Lui este dreptatea perfectă . Porunca la care iubesc să mă supun este aceasta (şi te invit să te alături mie) „daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca acei care sunteţi vii din morţi , iar membrele voastre daţi-le lui Dumnezeu ca pe nişte unelte ale dreptăţii .”(Romani 6:13)

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
31.CA SA MURIM FATA DE LEGE SI SA ADUCEM ROADE PENTRU DUMNEZEU  „De aceea, fraţii mei ,prin trupul lui Cristos şi voi aţi murit faţă de Lege , ca să puteţi fi ai altuia , adică ai Aceluia care a fost înviat din morţi , ca să aducem roade pentru Dumnezeu ”(Romani 7:4)

Atunci când Cristos a murit pentru noi , noi am murit împreună cu El ,Dumnezeu s-a uitat la noi , cei care credem ca fiind uniţi cu Cristos . Moartea Lui pentru păcatul nostru a fost moartea noastră în El (vedeţi capitolul anterior) Dar păcatul nu era singura realitate care l-a omorât pe Cristos şi pe noi , ci aşa a fost şi Legea . Atunci când călcăm legea păcătuind , Legea ne condamnă la moarte , iar dacă nu ar fi fost legea , nu ar fi fost nici pedeapsa „ şi unde nu este lege , nu este încălcare de Lege” ( Romani 4:15) . Dar „ Acum ştim că orice spune Legea , o spune celor care sunt sub lege , ca……toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu .”(Romanii 3:19) Nu era nici o scăpare din blestemul legii- era dreaptă iar noi eram vinovaţi . totuşi era o singură cale de scăpare :cineva trebuie să plătească vina . Iar de aceasta a venit Isus : „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii , făcându-se blestem pentru noi (căci este scris :Blestemat este oricine care atârnă pe lemn”(Galateni 3:13)
De aceea , legea lui Dumnezeu nu ne poate condamna dacă suntem în Cristos , puterea ei de a ne conduce este „ruptă” de două ori . În primul rând , cererile legii au fost împlinite de Cristos în favoarea noastră , modul în care El a ţinut legea – perfect – este trecut în contul nostru (vedeţi capitolul 11) , iar în al doilea rând vina care o aducea legea a fost plătită cu sângele Lui Cristos .
De aceea Biblia ne învaţă atât de clar faptul că împăcarea noastră cu Dumnezeu nu se bazează pe ţinerea Legii”De aceea prin faptele Legii nimeni nu va fi justificat înaintea Lui”(Romani 3.20) „ştiind că omul nu este justificat prin faptele Legii, ci prin credinţa în Isus Cristos”(Galateni 2:16). Nu există nici o speranţă de a fi justificaţi înaintea Lui Dumnezeu prin ţinerea Legii, singura speranţă este sângele şi neprihănirea Lui Cristos , care este a noastră doar prin credinţă .”De aceea noi credem că omul este socotit justificat prin credinţă, fără faptele Legii.” Atunci cum putem să fim plăcuţi Lui Dumnezeu dacă suntem morţi faţă de Legea Lui şi ea nu ne mai stăpâneşte ?Oare nu este Legea expresia voii Lui Dumnezeu cea bună plăcută şi desăvârşită?(Romani 7:12) .Răspunsul biblic este că în loc de a aparţine Legii , care cere şi condamnă,acum aparţinem Lui Cristos care cere şi oferă. Mai înainte, neprihănirea era cerută de dinafară prin litere scrise în piatră .Dar acum, neprihănirea se ridică din interiorul nostruca o dorinţă arzătoare în relaţia noastră cu Cristos.El este prezent şi real, prin Duhul Său ne ajută în slăbiciunile noastre –o persoană vie a înlocuit o listă letală:….”căci litera omoară , dar Duhul dă viaţă.”(2 Corinteni 3:6) (Vedeţi de asemenea şi capitolul 14).
În acest mod Biblia afirmă că noul fel de viaţă este aducerea de roade şi nu ţinerea Legii”De aceea ,fraţii mei,prin trupul Lui Cristos şi voi aţi murit faţă de Lege,ca să puteţi fi ai altuia , adică ai Aceluia care a fost înviat din morţi ca să aducem roade pentru Dumnezeu”(Rom 7:4) Am murit faţă de ţinerea Legii, ca să putem trăi pentru a aduce roade .Roadele cresc în mod natural pe un copac , iar dacă copacul este bun, rodul va fi bun .Copacul în acest caz este o relaţie vie de iubire faţă de Cristos-pentru aceasta a murit El .Iar acum ne îndeamnă să venim:”încrede-te în Mine !”Mori faţă de Lege , ca să poţi purta roadele dragostei

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
32.CA SA NE DEA PUTERE DE A TRAI PENTRU CHRISTOS SI NU PENTRU NOI INSINE   „Şi El a murit pentru toţi , pentru ca aceia care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi , ci pentru Cel care a murit şi a îmviat pentru ei .”(2Corinteni 5 :15)

Pe mulţi oameni îi pune în încurcătură faptul că Cristos a murit ca să îl înalţe pe Cristos- redus la esenţe 2 Cor 5:15 spune că Cristos a murit pentru noi ca să putem trăi pentru El . Cu alte cuvinte El a murit pentru noi ca El să fie înălţat :direct spus, Cristos a murit pentru Cristos.
Ei bine , acest lucru este adevărat -şi nu este un joc de cuvinte .Esenţa păcatului nostru este că am eşuat în a-L glorifica pe Dumnezeu , ceea ce include eşecul nostru de a-L glorifca pe fiul Său (Romani 3.23) Dar Cristos a murit ca să poarte acel păcat şi să ne elibereze de el , a murit ca să poarte necinstea care am îngrămădit-o asupra Lui prin păcatele noastre.A murit ca să schimbe acest lucru , a murit pentru gloria Lui Cristos.
Motivul pentru care acest lucru debusolează pe mulţi este că sună fără sens, şi nu pare un lucru care să fie făcut cu plăcere.Se pare că întoarce suferinţele Lui Cristos în exact opusul a ceea ce Biblia spune că sunt , anume actul suprem de dragoste. Dar de fapt suferinţele Lui Cristos au şi această însemnătate –Cristos a murit pentru gloria sa , iar moartea Sa pentru a-şi arăta dragostea sunt nu numai ambele adevărate, dar şi unul şi acelaşi lucru.
Cristos este unic – nimeni nu poate să se comporte în acest fel şi să numească aceasta dragoste .El este singurul om din univers care este Dumnezeu şi de aceea în mod infinit de preţios.El este infinit de frumos în toate perfecţiunile Lui morale, infinit de înţelept şi drept şi bun şi puternic:” El, care este oglindirea gloriei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui , şi care ţine toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui,”…(Evrei 1:3) A-L vedea şi a-L cunoaşte este mai împlinitor decât tot ceea ce poate pământul să ofere.Cei care l-au cunoscut mai bine au vorbit în acest fel:
„Dar lucrurile, care pentru mine erau câştig,le-am socotit ca o pierdere , din pricina lui Cristos.
Ba mai mult ,toate lucrurile le privesc ca o pierdere , faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii
lui Cristos Isus ,Domnul meu ,pentru care le-am pierdut pe toate şi le socotesc ca un gunoi , ca să
câştig pe Cristos” (Filipeni 3:7-8)
„Cristos a murit ca noi să putem trăi pentru El” nu înseamnă „ca să-L ajutăm” . [Dumnezeu] „nici nu este slujit de mâini omeneşti ,ca şi când ar avea nevoie de ceva”(Fapte 17:25) Şi nici Cristos nu are nevoie :”Căci nici Fiul omului n-a venit să I se slujească ,ci să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”(Marcu 10:45). Cristos nu a murit ca noi să îl ajutăm ci ca să îl putem vedea şi să ne bucurăm de infinita valoare a Lui . El a murit ca să ne dezobişnuiască de plăceri otrăvitoare şi ca să ne captiveze cu plăcerile frumuseţii Lui . În acest mod noi suntem iubiţi iar El este onorat, şi acestea două nu sunt două scopuri ce concurează –ele sunt unul singur.
Isus a spus că trebuia să plece ca să trimită Duhul Său cel Sfânt, Mângâietorul (Ioan 16:7), apoi le-a spus ce va face Mângâietorul, când va veni:”El Mă va glorifica”(Ioan 16:14) . Cristos a murit şi a înviat ca noi să îl putem vedea şi să îl glorificăm , iar aceasta este cel mai mare „ajutor” din lume pe care îl putem face, aceasta este dragostea .
Cea mai dragă rugăciune care Isus a spus-o este aceasta „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu , să fie împreună cu mine şi acei pe care Mi i-ai dat Tu , ca ei să vadă gloria Mea” (Ioan 17:24). Pentru aceasta a murit Cristos , aceasta este suferinţa Lui în dragoste ca să ne dea bucurie eternă ,anume pe El Însuşi .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
33.CA SA FACA DIN CRUCEA SA LOCUL DE PORNIRE A LAUDELOR NOASTRE„În ceea ce mă priveşte , departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos,prin care lumea este crucificată faţă de mine şi eu faţă de lume” (Galateni 6:14)

Aceasta se pare că e prea de tot –Să te lauzi numai cu crucea! Chiar aşa ? Literalmente doar cu crucea? Chiar şi Biblia vorbeşte despre alte lucruri cu care să poţi să te lauzi… . Să ne bucurăm în speranţa gloriei Lui Dumnezeu (Romani 5:2) , să ne bucurăm în necazuri (Romani 5:3), să ne lăudăm în slăbiciunile noastre (2Cor 12:9),să ne lăudăm cu poporul lui Dumnezeu (1Tes 2:19) . Oare ce înseamnă aici „departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea” ?
Aceasta înseamnă că toate celelalte laude ar trebui să fie tot legate de cruce –dacă ne lăudăm în speranţa gloriei , acea laudă ar trebui să se facă doar în temeiul crucii Lui Cristos;dacă ne lăudăm cu poporul Lui Dumnezeu , acea laudă ar trebui să se facă tot în temeiul crucii Lui Cristos.A ne lăuda doar cu crucea înseamnă că doar crucea iniţiază şi aduce la împlinire orice altă laudă , iar fiecare laudă întemeiată trebuie să înalţe şi să cinstească crucea .
De ce ? pentru că orice lucru bun – chiar şi cele rele pe care Dumnezeu le-a făcut bune pentru noi – au fost făcute pentru noi prin crucea Lui Cristos.Separaţi de credinţa în Cristos , păcătoşii au parte doar de judecată . Ei bine , există multe lucruri plăcute de care au parte necredincioşii ,dar Biblia ne învaţă că aceste binecuvântări naturale ale vieţii vor creşte severitatea judecăţii Lui Dumnezeu în cele din urmă , dacă ele nu sunt primite cu mulţumire în baza suferinţelor Lui Cristos (Romani 2:4-5)
De aceea , toate lucrurile de care ne bucurăm , ca oameni care ne încredem în Cristos , acele lucruri le datorăm morţii Lui .Suferinţele Sale au absorbit toată judecata pe care păcătoşii vinovaţi o meritau şi prin acestea s-au obţinut toate lucrurile bune de care păcătoşi se bucură.De aceea toate laudele noastre în aceste lucruri trebuie să fie laude aduse de crucea lui Cristos – noi nu suntem pe atât de Crisocentrici şi nu preţuim crucea aşa cum ar trebui pentru că nu cumpănim adevărul cugetând la faptul că tot ceea ce este bun , şi toate lucrurile rele pe care Dumnezeu le transformă în bine au fost cumpărate prin suferinţele Lui Cristos .
Cum putem deveni focalizaţi pe cruce într-un mod aşa de radical? Trebuie să fim treziţi de adevărul că ,atunci când Cristos a murit pe cruce , noi am murit (vedeţi capitolul 31). Atunci când această trezire s-a întâmplat apostolului Pavel ,el a spus : „lumea este crucificată faţă de mine şi eu faţă de lume” (Galateni 6:14) Acesta este elemenul cheie al laudelor cu crucea Lui Cristos.
Atunci când îţi pui încrederea în Cristos, puterea atracţiei copleşitoare a lumii este frântă.Tu eşti un cadavru faţă de lume, iar lumea este un cadavru faţă de tine ,sau ca să o spunem într-un mod pozitiv , tu eşti „o creaţie nouă”(Galateni 6:15) .Ceea ce este vechea ta persoană a murit , iar noua ta persoană este vie , acea persoană a credinţei în Cristos .Iar ceea ce marchează acestă credinţă este faptul că preţuieşte pe Cristos mai presus de toate lucrurile din lume , şi puterea lumii care îţi curta dragostea – a murit . A fi mort faţă de lume înseamnă că orice plăcere de aici este întemeiată ca fiind ea însăşi o dovadă a răscumpărării prin sângele Lui Cristos şi a dragostei sale , totodată şi o ocazie de a ne lăuda cu crucea Lui Cristos.Atunci când inimile noastre aleargă către izvorul binecuvântărilor de la cruce ,nu vom alerga la deşertăciunea fericirilor lumeşti , iar Cristos cel crucificat este totul pentru noi .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
34.CA SA NE DEA PUTERE DE A TRAI PRIN CREDINTA IN EL „Am fost crucuficat cu Cristos ;şi cu toate că trăiesc , nu mai trăiesc eu , ci Cristos trăieşte în mine .Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup , o trăiesc prin credinţa în Fiul Lui Dumnezeu , care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” ( Galateni 2 : 20 )

Există un paradox explicit în acest verset „am fost crucuficat” dar „trăiesc” . Aţi putea spune : nu este paradoxal ci doar secvenţial : prima dată am murit cu Cristos ; apoi am fost înviat cu El şi acum trăiesc . Adevărat, dar ce părere aveţi despre următoarele cuvinte care par şi mai paradoxale :,,nu mai trăiesc eu” dar totuşi „trăiesc acum” ? Trăiesc sau nu trăiesc ? Paradoxurile nu sunt contradicţii , ele doar sună a fi aşa . Ceea ce Pavel vrea să spună este că era un „eu” care a murit şi că există un „eu” diferit care trăieşte acum .Aceasta înseamnă să devii creştin –un „eu” vechi moare , iar „o făptură ” nouă este creată sau „înviată”: „ Căci dacă este cineva în Cristos,este o făptură nouă”(2Cor 5:17 ). „măcar că eram morţi în greşelile noastre , ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos …….şi ne-a înviat împreună”(Efeseni 2 :5-6)
Scopul morţii Lui Cristos a fost să ia vechiul „eu”al nostru cu El în mormânt şi să îl sfârşească :” ştiind bine că omul nostru cel vechi a fost crucificat împreună cu El pentru ca trupul păcatului să poată fi nimicit , ca să nu mai fim robi care slujesc păcatului;”(Rom 6:6). Dacă ne încredem în Cristos atuni suntem uniţi cu El, iar Dumnezeu consideră vechiul nostru „eu” ca murind cu Cristos. Scopul era învierea unei făpturi noi .
Deci, cine este acea făptură nouă?Ce este diferit la aceste două „eu-ri”?Mai râmân eu acelaşi?Versetul de la începutul acestui capitol descrie noul eu în două feluri :unul este aproape inimaginabil iar celălalt ne este clar .
Prima dată ni se spune că noul eu sau noua făptură este Cristos trăind în mine : „nu mai trăiesc eu , ci Cristos trăieşte în mine”. Înţeleg sensul acestora ca fiind noul „eu” definit de prezenţa şi ajutorul Lui Cristos în permanenţă – El ,care întotdeauna îmi dă viaţă din viaţa Lui , şi mă întăreşte întotdeauna pentru ceea ce mă cheamă să înfăptuiesc.De aceea spune Biblia :”Pot totul în Cristos care mă întăreşte.”(Filipeni 4:13) ”Pentru aceasta lucrez şi eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui , care lucrează în mine cu putere”(Coloseni 1:29) Iar atunci când toate acestea se întâmplă , noul eu ,sau noua făptură spune :”Căci n-aş îndrăzni să vorbesc despre nici un lucru ,pe care să nu-l fi făcut Cristos prin mine” Acesta este modul în care Galateni 2:20 vorbeşte despre noul eu: locuit de Cristos,susţinut de Cristos,întărit de Cristos –El a murit ca să aducă această schimbare , acesta este un creştin .
Cel de-al doilea fel în care ni se vorbeşte despre noul eu este că trăieşte încrezându-se în Cristos clipă de clipă : „Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup , o trăiesc prin credinţa în Fiul Lui Dumnezeu , care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” Fără această cea de-a doua descriere a noului eu s-ar putea să ne întrebăm care este partea noastră în experimentarea ajutorului zilnic al lui Cristos , dar acum avem răspunsul :credinţa .
De partea divină , Cristos locuieşte în noi şi ne împuterniceşte să trăim în felul în care El ne învaţă să trăim – acesata este lucrarea Lui .
De partea noastră , este experimentatea trăirii încrezându-ne în prezenţa şi ajutorul Său clipă de clipă .Dovada că El va fi cu noi şi că ne va ajuta la aceasta, este faptul că a suferit şi a murit ca această trăire a noastră să fie posibilă .

*HRISTOS A SUFERIT SI A MURIT…
35.PENTRU A DA CASATORIEI CEA MAI ADANCA  „Soţilor ,iubiţi-vă soţiile , după cum şi Cristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea”
(Efeseni 5:25)Viziunea lui Dumnezeu pentru căsătorie în Biblie zugrăveşte soţul care îşi iubeşte soţia în felul în care Cristos îşi iubeşte poporul , iar felul în care soţia răspunde soţului este felul în care poporul Lui Cristos trebuie să răspundă Lui. Această imagine a fost în mintea Lui Dumnezeu atunci când l-a trimis pe Cristos în lume –El a venit pentru mireasa Sa şi a murit pentru ea ca să arate felul în care trebuie să fie căsătoria .
Ei bine, nu trebuie să înţelegem analogia ca fiind necesar pentru soţi să sufere din cauza nevestelor –este adevărat , aceasta s-a întâmplat Lui Isus , într-un sens .El a suferit ca să îşi aducă la viaţă un popor al său –o mireasă – , şi chiar aceşti oameni care au fost printre cei ce I-au provocat suferinţele.Multă din tristeţea Sa a fost şi din cauză că ucenicii Lui L-au abandonat (Matei 26:56 ), iar punctul principal al analogiei este felul în care Isus i-a iubit pînă la moarte şi nu i-a alungat .
Ideea Lui Dumnezeu pentru căsătorie a precedat uniunea dintre Adam şi Eva şi venirea Lui Cristos -ştim aceasta pentru că atunci când apostolul Lui Cristos a explicat misterul căsătoriei aduce în atenţie începutul Bibliei şi citează din Geneza 2:24 : „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa ;şi ei vor deveni un singur trup” Apoi în următoarele versete interpretează ceea ce a spus:”Misterul acesta este mare ,dar vorbesc despre Cristos şi despre Biserică.(Efeseni 5:31-32)
Aceasta înseamnă că în mintea Lui Dumnezeu căsătoria era proiectată ca să afişeze relaţionarea Lui Cristos cu poporul Său .Motivul pentru care căsătoria este numită un mister este că această ţintă a căsătoriei nu era descoperită înaintea venirii Lui Cristos – acum vedem căsătoria ca fiind destinată a face mai vizibilă dragostea Lui Cristos pentru poporul Său în lume .
Din moment ce aceasta era în mintea Lui Dumnezeu de la început , era de asemenea în mintea lui Cristos atunci când a înfruntat moartea – ştia că printre multele efecte ale morţii sale era şi acesta: pentru a da căsătoriei însemnătatea cea mai adâncă şi pentru a face această însemnătate clară .Toate suferinţele sale aveau scopul de a fi un mesaj, în mod special pentru soţi :în acest mod trebuie fiecare soţ să îşi iubească soţia .
Cu toate că Dumnezeu nu a plănuit de la început căsătoriile să fie mizerabile , multe sunt- aceasta este ceea ce face păcatul – ne determină să ne comportăm rău unii cu ceilalţi .Cristos a suferit şi a murit să schimbe aceasta – şi soţiile au o responsabilitate în această schimbare, dar Cristos dă o responsabilitate specială bărbaţilor .De aceea Biblia spune : „Soţilor ,iubiţi-vă soţiile , după cum şi Cristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea” (Efeseni 5:25)
Soţii nu sunt Cristos , dar sunt chemaţi să se asemene cu El , iar scopul exact al asemănării este felul în care soţul este gata să sufere pentru binele soţiei sale fără să o ameninţe sau să o abuzeze.Aceasta include suferinţa pentru a o proteja de orice forţe exterioare care ar fi posibil vătămătoare ,de asemenea suferirea dezamăgirilor sau chiar şi a abuzurilor din partea ei . Acest fel de dragoste este posibil deoarece Cristos a murit şi pentru soţi , şi pentru soţii , iar păcatele lor sunt iertate, aşa că nu mai trebuie nici unul dintre ei să sufere pentru vreun păcat .Acea suferinţă a fost purtată de Cristos, şi acum ca doi păcătoşi iertaţi putem întoarce binele pentru rău .

Va urma

~maieputin~

(dutu)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s